Warunki wynajmu

WARUNKI WYNAJMU APARTAMENTÓW:

I. Informacje ogólne

1. Poniższy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.


II. Rezerwacja

1. Rezerwacji apartamentu można dokonać:
- wypełniając formularz wstępnej rezerwacji zamieszczony przy ofercie wybranego apartamentu
- telefonicznie
2. Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, biuro prześle potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną bądź na wskazany adres pocztowy.
Wysokość kaucji / 30% wartości wynajmu / oraz termin jej wpłaty, numer rachunku bankowego biura zostaną podane w treści przesłanego Klientowi potwierdzenia.
3. Rezerwacja jest skuteczna w chwili uznania konta bankowego biura Gama.
Brak wpłaty w podanym terminie oznacza odstąpienie Klienta od umowy rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem przez biuro.
4. W dniu przyjazdu Klient jest zobowiązany zapłacić gotówką pozostałą kwotę należności za wynajem bądź przedstawić bankowy dowód wpłaty jeśli dokonał dopłaty przelewem. Brak pełnej zapłaty za wynajem na konto bądź gotówką w dniu przyjazdu, skutkuję odmową wydania kluczy do apartamentu.
5. Minimalny okres wynajmu:
- w okresie od 15-go czerwca do 31-go sierpnia wynosi 7 dób
- w pozostałych terminach jak również w okresach świątecznych oraz tzw. długich weekendach minimalny czas wynajmu ustalany jest odrębnie
6. Zmiana terminu rezerwacji bądź wybór innego apartamentu, jest możliwy w miarę istniejących warunków. Chęć zmiany Klient winien zgłosić drogą telefoniczną bądź mailem.
7. Anulowanie rezerwacji przez Klienta może nastąpić wyłącznie drogą mailową. Ewentualne koszty z tytułu rezygnacji podane są we wcześniej przesłanym Klientowi potwierdzeniu rezerwacji.
8. Późniejsze rozpoczęcie pobytu bądź wcześniejszy wyjazd Klienta nie jest podstawą do zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia.
9. Ceny zamieszczone na stronie internetowej biura mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w myśl Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


III. Zakwaterowanie

1. Umowa rezerwacji zawarta między Klientem a biurem Gama obejmuje tylko wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie leżą po stronie Klienta.
2. W okresie od września do kwietnia doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz.10:00 ostatniego dnia pobytu.
W pozostałych okresach doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz.10:00.
3. Zameldowanie i odbiór kluczy do apartamentu odbywa się w siedzibie biura Gama w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 3. Odbioru kluczy i załatwienia pozostałych formalności należy dokonać do godziny wskazanej przez biuro w potwierdzeniu rezerwacji. Biuro zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania i wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
Późniejszy odbiór kluczy jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem.
4. W dniu przyjazdu oprócz dopłaty za wynajem Klient zobowiązany jest do zapłaty tzw. opłaty uzdrowiskowej, której wysokość jest ustala przez Radę Miasta.
5. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa niż ta zgłoszona w rezerwacji. W przypadku jej przekroczenia biuro Gama zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Zerwanie umowy wiąże się z jednoczesnym opuszczeniem apartamentu przez Klienta.
6. Klient może korzystać z apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych bez prawa udostępniania go osobom trzecim do dalszego podnajmu.
7. Do apartamentów nie przyjmujemy zwierząt. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych / balkon bądź taras /.
8. W trakcie pobytu Klient sam sprząta mieszkanie. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli. Ewentualne braki, uszkodzenia bądź inne zastane w dniu przyjazdu niedogodności winny być niezwłocznie zgłoszone przedstawicielowi biura Gama.
9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy, w trakcie pobytu w apartamencie. Za zagubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę stanowiącą równowartość wymiany zamka wraz z usługą.
10. W trakcie pobytu Klient zobowiązany jest do utrzymania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Jak również do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i poszanowaniem zwyczajowo przyjętej ciszy w godzinach od 22:00 do 06:00.


IV. Odpowiedzialność biura Gama

1. Biuro zobowiązuje się do realizacji usługi w rzetelny i uczciwy sposób.
2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w apartamencie spowodowane np. przejściowym brakiem wody, energii, awarią windy, brakiem sygnału tv, za niedogodności związane z pracami budowlanymi czy remontowymi itp., które mają miejsce w budynku bądź jego sąsiedztwie.
3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, biuro Gama zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi, lokalu zastępczego o tym samym bądź najbardziej zbliżonym standardzie.
4. Biuro zobowiązuje się do usunięcia bez zbędnej zwłoki,wszelkich usterek powstałych w apartamencie. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od biura nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji.


V. Postanowienia końcowe

1. W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.